Show my Playlist
HomeMusic Albums → Ain Poi


 
Ain Poi 
Ain Poi, Sindhi Ghazal Audio CD is based on new generation poems of Vasudev Mohi.  
 
Singer(s): Ghansham Vaswani 
Format: ACD 
Release: 2009 

(No Downloads available)

 
Commercial

Rs. 100

GOOD MUSIC

Good Music

'Meenhun Vasan Vaqt' Lyrics

Meenhun Vasan Vaqt
===================
Meenhun Vasan Vaqt Sirf Samand Khush (2)
Khetan Mein Bhi Vifrando Hi Haliyo
Meenhun Vasan Vaqt Sirf Samand Khush

Maan Rugo Lavj Ko Khitab Kithe (2)
Hu Bhi Khali Nazar Saa Khe To Takiyun
Khetan Mein Bhi Vifrando Hi Haliyo
Meenhun Vasan Vaqt Sirf Samand Khush

Subah Jo Ka Ghado Baran Eindee (2)
Umir Bhar Khooh Jo Bhalo Na Thiyo (2)
Meenhun Vasan Vaqt Sirf Samand Khush

Ghar Iean Ei Ta Banjando Aahey (2)
Paan Bhi Roz Bit Adiendo Viyo (2)
Meenhun Vasan Vaqt Sirf Samand Khush

Hoond Hi Hoond Ret Jo Kan-Kan (2)
Uuj Wangr Milyo Jadhin Milyo (2)
Meenhun Vasan Vaqt Sirf Samand Khush
 
Track #4
Meenhun Vasan Vaqt

        
IDSong TitleOperations
1 Sachaayoon Sabhu 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download
2 Chand Sij Joon 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download
3 Uthanjee Kariyaan 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download
4 Meenhun Vasan Vaqt 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download
5 Khwahishoon Ghunja 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download
6 Ko Kithe Maaney 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download
7 Puraaniyun Shayun Khe 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download
8 Vija Kakar Paan Mein 
 By Ghansham Vaswani,
Can not Play  Can not download

 

Comment: