Show my Playlist

Home → Search Results for 'Photography' - Page 1


Sindhi Palav by Manjushree Assudani Tejwani - Sindhi Prayer

Sindhi Palav by Manjushree Assudani Tejwani - Sindhi Prayer In picturisation along with palav you get the glimpses of Jhulelal Sain & Sindhi Saints Dada JP Vaswani, Sadhu Vaswani, Sai Sadhram Sahib, Bhagat Kanwarram Sahib, Sai Chanduram Sahib, Sain Vasanshah Singer: Manjushree Assudani Tejwani Video: Raja Awasthi Photography & Team Music: Jatin Vaswani Special Thanks to M.P. Assudani, Mohit Shewani & Raj Tejwani

28-Aug-2019
Keywords:Manjushree,Manjushree Assudani,Manjushree Assudani Tejwani,Sindhi Palav,Palav,Sindhi Prayer,Jhulelal,Sai Sadhram Sahib,Sai Vasan Shah,Sacho Satram,Dada Shyam,Dada Vaswani,Sadhu Vaswani,Bhagat Kanwarram,Jatin Vaswani

More Videos...

Sindhi Radio Broadcast 24 hours, RadioSindhi.com
24 hour Sindhi broadcast
With variety of 7 stations

Play Sindhi Housie Online

WIN the Sindhian Magazine
WIN the Sindhian Magazine

Sindhi Keyboard online for typing in Sindhi Language Unicode
Sindhi Keyboard Arabic Unicode

Sindhi Videos

Sindhi Dictionary