Show my Playlist

Home → Search Results for 'cha' - Page 556

Live Performance | Alai je Cha mein raazi by Satram Rohra, Raj Juriani | 166

Alai je Cha mein raazi by Satram Rohra and Raj Juriani Recorded on 08-Sept-2016 at Puj Chaliha Sahib Jhulelal Mandir. Ulhasnagar 5. Chaliha Sahib Jhulelal | live performance | Raj Juriani : https://www.youtube.com/playlist?list=PLE37F5878DEE228AD Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFOryTsM0&list=PLDAA4BB064371CB3D Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZOzfXHUM&list=PLsoAoYTpm_zUbnqaK0SVDzq_OwG_mejkQ Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLA36571A4FD767A6E Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPlVKjyIY&list=PL7D92EAD7D47ED263 Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLDCED11C919BE3BA3 Saral Sindhi Bhajans | Kishin Juriani https://www.youtube.com/watch?v=LqMVcQYVyM4&list=PLF2EB433CCAC38027 Sindhi Songs | Kishin Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=zLX6PUg7M08&list=PL520F70985B1048FE Youtube : http://www.youtube.com/rajmusicparty Facebook : https://www.facebook.com/rajmusicparty/ Twitter : https://twitter.com/Raj_Juriani Blog : http://rajmusicparty.blogspot.in/ Free Download MP3 songs : https://sites.google.com/site/rajmusicparty/mp3 Raj Juriani - 9324364000 #AlaijeChameinaazi #SatramRohra, #ChalihaSahibmandir #Jhulelal #SindhiSongs #ChalihaSahibMandie #LivePerformance #RajJuriani #Ul;hasnagar

11-Sep-2016
Keywords:raj juriani,pooja juriani,sindhi songs,sindhi events,live performance,ulhasnagar,ive performance 2016,live performance Sindhii songs,chaliha sahib ulhasnagar,chaliha sahib live 2016,chaliha sahib mandir,jhulelal sindhi songs,Chaliha Sahib Live Stream,satr

Sindhi karaoke track and lyrics | Sindhi Abani boli | Raj Juriani 165

Sindhi Abani Boli Song by Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=kprJmTN1Ifc LYRICS: BAIND AIN BAAJA KHOOB VAJAI GITT MIT GAANA GAAYO YARO NACO KUDDO PARA PEHENJI BOLI KEENA VISARYO SINDHI ABANI BOLI MITHDI ABAANI BOLI TEN KHE MAAN KIYA VISARYAAN JIND JAAN TEN TAAN WARYAAN JEN MEN DINNI AA MOON KHE PEENGHE MEIN MAAU LOLI SINDHI...... SAAMIA AIN SHAH JEHDA JEN JA SAPOONTA AAHIN SANTAN JEE HIYA SADORI AAHE AASHIQAN JI BOLI HAR KOUMA JI SUNANAP UNNA JI ZUBAAN AAHE ZINDAHA TOON SINDHI AAHEE ZINDAHA JE TUHINJI BOLI SABH KUCH CHHADE TOON AAYEN PEHENJE WATANA JE KHATIR LEKIN TO SAAN AANDEE PEHNJEE ABAANI BOLI DUNIYA JE HAR HISSE MEIN TUHINJO VAJOOD AAHE JIT BHEE VASEE TOON SINDHI TO SAAN TUHINJI BOLI Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFOryTsM0&list=PLDAA4BB064371CB3D Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZOzfXHUM&list=PLsoAoYTpm_zUbnqaK0SVDzq_OwG_mejkQ Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLA36571A4FD767A6E Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPlVKjyIY&list=PL7D92EAD7D47ED263 Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLDCED11C919BE3BA3 Saral Sindhi Bhajans | Kishin Juriani https://www.youtube.com/watch?v=LqMVcQYVyM4&list=PLF2EB433CCAC38027 Sindhi Songs | Kishin Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=zLX6PUg7M08&list=PL520F70985B1048FE Youtube : http://www.youtube.com/rajmusicparty Facebook : https://www.facebook.com/rajmusicparty/ Twitter : https://twitter.com/Raj_Juriani Blog : http://rajmusicparty.blogspot.in/ Free Download MP3 songs : https://sites.google.com/site/rajmusicparty/mp3 Raj Juriani - 9324364000

09-Sep-2016
Keywords:raj juriani,kishin juriani,pooja juriani,sindhi songs,sindhi events,live performance,sindhi songs karaoke free download,sindhi karaoke,sindhi karaoke tracks,sindhi karaoke free download,sindhi karaoke songs,karaoke tracks,karaoke tracks mp3,karaoke tracks

Sindhi karaoke track and lyrics | Jiye Muhinji Sindh | Raj Juriani 164

Jiye Muhinji Sindh song by Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=inr-_cCUEQ0 LYRICS: JIYE MUHINJI SINDH MAA TA GHORYAN PEHNJI JIND PEHNJE ABANE WATAN TAAN x2 ABANE WATAN TAAN SINDH JE CHAMAN TAAN x2 O JIYE... KIYAN WISARYAN SINDH JA NAZARA X2 SADHUBELE MANORE WARA X2 CHAND JOON RATYOON AIN BEHRANA X2 LAL JA PAJIDA GAYEENDARA MUHANA X2 SUFIYOON SANTAN JI AAHE SINDHDI X2 MAST FAKIRAN JI AAHE SINDRI X2 SHAH SACHAL SAMIA JO DERO X2 SHALA VANNA UT AON HIKU BHERO X2 MOHANA JO DHADO JEN JI NISHANI X2 JEKO NA SAMJHE KARE THO NADAANI X2 JEKO SINDH VISARAN CHAAHE X2 SACHO SAPOOT SO SINDH JO NAAHE X2 Jiye muhinji Sindh by Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=inr-_cCUEQ0 Sindhi karaoke Playlist by Raj Juriani : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoAoYTpm_zVr-n6IJfloEpEY1pDGX42A Sindhi karaoke track and lyrics | Jiye Muhinji Sindh LYRICS : JIYE MUHINJI SINDH MAA TA GHORYAN PEHNJI JIND PEHNJE ABANE WATAN TAAN x2 ABANE WATAN TAAN SINDH JE CHAMAN TAAN x2 O JIYE... KIYAN WISARYAN SINDH JA NAZARA X2 SADHUBELE MANORE WARA X2 CHAND JOON RATYOON AIN BEHRANA X2 LAL JA PAJIDA GAYEENDARA MUHANA X2 SUFIYOON SANTAN JI AAHE SINDHDI X2 MAST FAKIRAN JI AAHE SINDRI X2 SHAH SACHAL SAMIA JO DERO X2 SHALA VANNA UT AON HIKU BHERO X2 MOHANA JO DHADO JEN JI NISHANI X2 JEKO NA SAMJHE KARE THO NADAANI X2 JEKO SINDH VISARAN CHAAHE X2 SACHO SAPOOT SO SINDH JO NAAHE X2 Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFOryTsM0&list=PLDAA4BB064371CB3D Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZOzfXHUM&list=PLsoAoYTpm_zUbnqaK0SVDzq_OwG_mejkQ Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLA36571A4FD767A6E Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPlVKjyIY&list=PL7D92EAD7D47ED263 Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57

06-Sep-2016
Keywords:raj juriani,kishin juriani,pooja juriani,sindhi songs,sindhi events,live performance,sindhi songs karaoke free download,sindhi karaoke,sindhi karaoke tracks,sindhi karaoke free download,sindhi karaoke songs,karaoke tracks,karaoke tracks mp3,karaoke tracks

Jhulelal Sindhi Song Bedia wara | Raj Juriani 162

LYRICS : BEDIYA WARA ADDA RE MUHANA LAL TE THEE WANJAAN LAL TE THEE WANJAAN WANJAAN MAAN TA JYOTYOON JAGAAINA WANJAAN ASAANJE LAAL TE JYOTYOON JO BARANDYOON JYOTYOON LA TI SHAMAA O SHAMMA SHAMMA BEDIYA... ASAAN JE LAAL TE DEHYOON JO DHAMANDYOON DEGHYOON LA TI DHAMMA O DAMMA DAMMA BEDIYA WARA.... ASAAN JE LAL TE PALLAVA JO SUHANDA PALAVAN LA TI LAMMA O LAMMA LAMMA BEDIYA WARA.... ASANJE LAL TE BEHRANO JO SUHANDO CHHEJUN LA TI CHHAMMA O CHHAMMA CHHAMMA BEDIYA WARA.... Bedia wara ada re muhana dol remix by Raj Juriani - https://www.youtube.com/watch?v=kG6mDAsT0wM Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFOryTsM0&list=PLDAA4BB064371CB3D Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZOzfXHUM&list=PLsoAoYTpm_zUbnqaK0SVDzq_OwG_mejkQ Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLA36571A4FD767A6E Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPlVKjyIY&list=PL7D92EAD7D47ED263 Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLDCED11C919BE3BA3 Saral Sindhi Bhajans | Kishin Juriani https://www.youtube.com/watch?v=LqMVcQYVyM4&list=PLF2EB433CCAC38027 Sindhi Songs | Kishin Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=zLX6PUg7M08&list=PL520F70985B1048FE Youtube : http://www.youtube.com/rajmusicparty Facebook : https://www.facebook.com/rajmusicparty/ Twitter : https://twitter.com/Raj_Juriani Blog : http://rajmusicparty.blogspot.in/ Free Download MP3 songs : https://sites.google.com/site/rajmusicparty/mp3 Raj Juriani - 9324364000

08-Aug-2016
Keywords:raj juriani,kishin juriani,pooja juriani,sindhi songs,sindhiyat,sindhi events,live performance,Jhulelal song,chaliya sahib virat,cheti chand song,jhulelal mahayatra,jhulelal mast kalander,sindhi bhajan,jhulelal coke studio,sindhi song keyboard,sindhi folk

ONE MILLION VIEWS!! Thank you | Raj Juriani 161

Thank you so much to all of you, who helped My YouTube Channel reach 1,000,000+ Views ! YouTube Channel : https://www.youtube.com/user/rajmusicparty Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFOryTsM0&list=PLDAA4BB064371CB3D Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZOzfXHUM&list=PLsoAoYTpm_zUbnqaK0SVDzq_OwG_mejkQ Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLA36571A4FD767A6E Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPlVKjyIY&list=PL7D92EAD7D47ED263 Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLDCED11C919BE3BA3 Saral Sindhi Bhajans | Kishin Juriani https://www.youtube.com/watch?v=LqMVcQYVyM4&list=PLF2EB433CCAC38027 Sindhi Songs | Kishin Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=zLX6PUg7M08&list=PL520F70985B1048FE Youtube : http://www.youtube.com/rajmusicparty Facebook : https://www.facebook.com/rajmusicparty/ Twitter : https://twitter.com/Raj_Juriani Blog : http://rajmusicparty.blogspot.in/ Free Download MP3 songs : https://sites.google.com/site/rajmusicparty/mp3 Raj Juriani - 9324364000

29-Jul-2016
Keywords:raj juriani,kishin juriani,pooja juriani,sindhi songs,sindhiyat,sindhi events,function,live performance,Thank You,One Million,1000000 views on youtube,successful youtuber,youtube views,gratitude,ONE MILLION VIEWS,secret works,Chaliya songs,chaliha songs,C

Raj Juriani | Sindhi Bhajan | Aayo Ahiyaan sain maan tuhinje sharan | 160

Raj Juriani - 9324364000 Sindhi Bhajan : Aayo aahiyan sain maan tuhinje sharan singer : Raj Juriani Lyrics : Sant Madhavdas Udaseen Tune : Dil ke armaan Video : Pooja Juriani Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFO... Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6u... Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZO... Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA... Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPl... Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA... Saral Sindhi Bhajans | Kishin Juriani https://www.youtube.com/watch?v=LqMVc... Sindhi Songs | Kishin Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=zLX6P... Youtube : http://www.youtube.com/rajmusicparty Facebook : https://www.facebook.com/rajmusicparty/ Twitter : https://twitter.com/Raj_Juriani Blog : http://rajmusicparty.blogspot.in/ Free Download MP3 songs : https://sites.google.com/site/rajmusi...

05-Apr-2016
Keywords:raj juriani,kishin juriani,pooja juriani,sindhi songs,sindhiyat,sindhi events,function,live performance,ulhasnagar,Sindhi Bhajan,Aayo aahiyan sain maan tuhinje sharan,sain bhajan,sindhi bhajan for darbar,Sant Madhavdas Udaseen,Dil ke armaan,sindhi song

Beautiful Evening - soft romantic instrumental lounge music by Raj Juriani 159

Track 01 : Beautiful Evening Album : Music From my heart Composer : Raj Juriani Genre : Soft Music Publisher : MusiTronics Video : Pooja Juriani Raj Juriani - 9324364000 More Instrumental Music by Raj Juriani : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoAoYTpm_zXX7P3q3nBy0qPa7jZn8TZW Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFOryTsM0&list=PLDAA4BB064371CB3D Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZOzfXHUM&list=PLsoAoYTpm_zUbnqaK0SVDzq_OwG_mejkQ Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLA36571A4FD767A6E Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPlVKjyIY&list=PL7D92EAD7D47ED263 Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLDCED11C919BE3BA3 Saral Sindhi Bhajans | Kishin Juriani https://www.youtube.com/watch?v=LqMVcQYVyM4&list=PLF2EB433CCAC38027 Sindhi Songs | Kishin Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=zLX6PUg7M08&list=PL520F70985B1048FE Youtube : http://www.youtube.com/rajmusicparty Facebook : https://www.facebook.com/rajmusicparty/ Twitter : https://twitter.com/Raj_Juriani Blog : http://rajmusicparty.blogspot.in/ Free Download MP3 songs : https://sites.google.com/site/rajmusicparty/mp3 Raj Juriani - 9324364000

18-Mar-2016
Keywords:raj juriani,pooja juriani,Music From my heart,Soft Music,MusiTronics,soft music for lounge,Music by Raj Juriani,Cafe Restaurant Background Music,healing music,soft instrumental music for background,soft instrumental music for weddings,soft instrumental mu

JUKEBOX | Sindhi Mata Songs | Album Mata Ji Mahir | Raj Juriani 158

Mata Ji Mahir 01 Jai Mata Di bol pyara 00:00 02 Mata ji suhini surat 04:01 03 Maan ta mata pahinjia khe 09:23 04 Aaye gharere main Sherawali aa 13:09 05 Sherawali Muhinje Ghar Aayi aa 18:05 06 Chadi sangh te savaar 22:15 07 Jagdambe je ooat wathan saan 27:25 08 Jai Jai Mata ji Malhayo 33:21 Mata Bajans Album "Mata Ji Mahir" by Raj Juriani : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoAoYTpm_zXzmqHZKVqvspHfVYq4TZd2 #NavratriBhajans #SindhiBhajan #RajJuriani #SindhiSongs Subscribe Now: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=rajmusicparty http://www.facebook.com/rajmusicparty https://twitter.com/Raj_Juriani Raj Juriani - 9324364000

06-Sep-2015
Keywords:JUKEBOX,Sindhi Mata Songs,Album Mata Ji Mahir,Raj Juriani,raj juriani,sindhi songs,sindhi mata song,Mata Bhajan,Mata Sindhi Song,mata ja orana,Navratri Special Bhajans,Top Navratri Bhajans,Mata Ki Bhetein,Mata Rani Bhajan,Raj Juriani sindhi songs,मातारानी

JUKEBOX | Sindhi Bhajans | Album Saral Sindhi Bhajan | Kishin Jurianii 156

JUKEBOX | Sindhi Bhajans | Album Saral Sindhi Bhajan | Kishin Juriani 01) Tome Ram mume Ram 00:00 02) Mauj mein guzaar 05:07 03) chhaji toom ma 10:24 04) Budhe dadi budh bhau 14:04 05) Chain diyan ji 19:34 06) Rimjhim rimjhim rahat 23:53 07) Sheetal paaniya jiyaan 30:03 08) Mahar vasai thi 37:28 09) Bas aahe Allah 44:14 10) Alla hu alla hu 49:48 11) Shayari ain doha 57:22 Sindhi JokeBox Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Subscribe Now: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=rajmusicparty Watch More: http://www.youtube.com/rajmusicparty http://www.juriani.com http://www.facebook.com/rajmusicparty https://twitter.com/Raj_Juriani Raj Juriani - 9324364000

02-Sep-2015
Keywords:raj juriani,kishin juriani,pooja juriani,sindhi songs,sindhiyat,sindhi events,live performance,sindhi juke box,sindhi video album,Ful Album,Sindhi Sufi Sugandh,Collectible Jukeboxes,Style Jukebox,record publishers,Album Pyaara Sindhi,sindhi singer raj jur

Jharna Khushboo #jktwins | Haa maan Sindhi Aahiyan | #SindhiSaboot #challenge

Hi friends, Jai Jhulelal This is our new Sindhi video #SindhiSaboot challenge accepted #jktwins Jharna Khushboo Haa maan Sindhi Aahiyan | #SindhiSaboot #challenge #RajJuriani Sindhi Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=EKxFOryTsM0&list=PLDAA4BB064371CB3D Sindhi JUKEBOX : https://www.youtube.com/watch?v=phn6ugr5ydA&list=PLsoAoYTpm_zVZMzMLE1HEPfTgt0YEGrwl Sindhi Song for Cheti Chand : https://www.youtube.com/watch?v=GuEZOzfXHUM&list=PLsoAoYTpm_zUbnqaK0SVDzq_OwG_mejkQ Dubai Live Performance Sindhi Melo : https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLA36571A4FD767A6E Sindhi Jhulelal Songs | Raj Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=5hlPlVKjyIY&list=PL7D92EAD7D47ED263 Live Performance | Raj Juriani: https://www.youtube.com/watch?v=sf2PA57zp7g&list=PLDCED11C919BE3BA3 Saral Sindhi Bhajans | Kishin Juriani https://www.youtube.com/watch?v=LqMVcQYVyM4&list=PLF2EB433CCAC38027 Sindhi Songs | Kishin Juriani : https://www.youtube.com/watch?v=zLX6PUg7M08&list=PL520F70985B1048FE Youtube : http://www.youtube.com/rajmusicparty Facebook : https://www.facebook.com/rajmusicparty/ Twitter : https://twitter.com/Raj_Juriani Blog : http://rajmusicparty.blogspot.in/ Instagram : https://www.instagram.com/rajjuriani/ Raj Juriani - 9324364000

15-May-2020
Keywords:Raj Juriani,songs,raj juriani,pooja juriani,sindhi songs,jk arts,sindhi saboot,deepak keswani,radio sindhi,jharna khushboo,JKTwins

Sindhi Radio Broadcast 24 hours, RadioSindhi.com
24 hour Sindhi broadcast
With variety of 7 stations

Play Sindhi Housie Online

WIN the Sindhian Magazine
WIN the Sindhian Magazine

Sindhi Keyboard online for typing in Sindhi Language Unicode
Sindhi Keyboard Arabic Unicode

Sindhi Videos

Sindhi Dictionary