Show my Playlist

Kavi Sammelan, Bhatapara l Dr. Nirmala Asnani, Bhawnagar

15-May-2021

Akhand Sindhu Sansar Present's Sindhi Kavi Sammelan Organized by Bhartiya Sindhu Sabha & Mahila Mandal, Bhatapara On 31 December 2010 At Prem Prkash Asram, Bhatapara Manch Sanchalan Dr. Nirmala Asnani, Bhawnagar : Kavi : Nari Lachhwani, Bhopal Ballu Choithani, Bhopal Anju, Raipur Gyan Lalwani, Bhopal Vinod Asudani, Nagpur Santosh Naydu, Nagpur Murli Makhija, Korba Neelu Megh, Raipur Rajkumar Masand, Raipur Jetho Lalwani, Ahmdabad Indra Shabnam, Pune Dr, Nirmala Asnani, Bhawnagar Pahlaj 'Musafir' Raipur Producer : Gyanchand Lalwani Akhand Sindhu Sansar 37, Sant Kanwarram Nagar, Bhopal (M.P) India Mob. 9893040175 E-mail akhandsindhusansar@gmail.com


Comment:

Sindhi Radio Broadcast 24 hours, RadioSindhi.com
24 hour Sindhi broadcast
With variety of 7 stations

Play Sindhi Housie Online

WIN the Sindhian Magazine
WIN the Sindhian Magazine

Sindhi Keyboard online for typing in Sindhi Language Unicode
Sindhi Keyboard Arabic Unicode

Sindhi Videos

Sindhi Dictionary