Show my Playlist
HomeMusic Albums → Shree Keshav Krupa


 
Shree Keshav Krupa 
Songs from Shree Keshav Darbar, Ahmedabad 
 
Singer(s): Vinod Kumar 
Format: ACD 
Release: 1998 

(8 Songs can be played and downloaded Free)

 
Free

Shri Keshav Darbar, 114/A, Shrudamnagar, Nr. New CG school, Amhmedabad-382475 Phone:2869768

Shri Keshav Darbar, 114/A, Shrudamnagar, Nr. New CG school, Amhmedabad-382475 Phone:2869768

'Madah' Lyrics

Madah
====================================================
Kirpa Kar Kirpal Keshav,KAr Nazar Pahinji Apaar
Sharan paalak Sharan Tuhinji,Tu Aahin muhinjo Aadhaar

Shanti Roop Samaan Satgur, Pran Naath Daya Kayo
Neech Nindak Bhaal Tuhinjo Charan kamlan Mein Payo
Toh bina Naahe Bhyoh Ko Bhal Ved Ain Shastran Chaiyo
Swami Keshav Das Ji KAr Hey Pita Satgur Satar
Kirpa Kar.......

Mehar Kar Maalik Mitha Maya Agan Khaan Toon Bachaiye
Hin Hashara Je Hulm Ja Hathra Dehi Satgur Langaye
Kaam Krodh Athah Saagar Pahey Agni Mein Thi Sahaye
Swami Keshav Das Satgur Kripa Kar Lahu ka Sambhaar
Kirpa Kar.....

Ram Rangi Rang Tuhinja Ker Dhyaarenh Ram Ji
Dhan Swaroop Gopal Shridhar Sada Sam Ghanshyam ji
Dakh Dakeh Vath Das Dhyaarinh Prabhu Pooran Kaam Ji
Swami Keshav DAs Satgur Achi Lahu Ka Sudh Sambhaar
Kirpa Kar.....

Gyan Roop Govind Girdhar Gark KAr Hin Chah Khe
Sada Pahinje Dhyan Mein Dhaarij Dhareenh Munje Saah khe
Tuinje Aghyan koonka Karyan Sain Bhudhjain Munji Dhaah khe
Swami Keshav Das Satgur,Kar Meher Muhibbat Batar
Kirpa Kar....

Hari Thi Humrah Hardum Hin Gharib Adheen Tey
Sada Pahinji Dhar Nazar Hin Nidhodi Nakheen Tey
To Bina Bhyo Ker Paalak Nimarin Balheern Tey
Swami Keshav Das Satgur  Kirpa Kar Krishan Kartar
Kirpa Kar......

Krishan Kripa Nath Swami Muhib Maalik Meherbaanh
Brahma Vishnu Swaroop Dhaari Sada Shiv Tunh Hi Mahan
Aadi Nirgun Brahm Tu Hi Sarvgun Thi Dhaaryo Jahan
Swami Keshav Das Satgur Achi Lahu Saahib Sambhaar
Kripa Kar....

Bhagat Paalik Bhagat Maalik Bhagat Bhav Dukh Bhanjina
Toonh Sada Shanti Swaroh Lakh Ott Waari Vandana
Sarv Je Sukh Karan Waara Gyan Roopi Anjana
Swami Keshav Das Satgur Das khe Kar Krishan Paar
Kirpa Kar....

Jagat Naath Anath Naath Dayal Purush Sada hari
Patit Pavan Naam Tuhinjo Gird Ji Lajh Toonh Dhari
Ach Akhandh Swaroop Satgur Der Edhi Cho Karin
Swami Keshav Das Satgur Waram waar Muhinji Namaskar
Kirpa Kar.....

Dhohan Muhinje Dhe Na Dhis,Saahib Sehanshahiya Dhe Dhis
Mehar Mayah Kar Muhinje Andhar Mein Naam Daan Bhandare Dhij
De Dukhan Khe Dhaarn Dhaatar Aj Daya Kar Pahile Sij
Swami Keshav Das Satgur Daan Dhe Ghal Bhagat Haar
Kirpa Kar.....

Lok Paal Dayal Kripal Shri Nidh Sab Dhani
Das Chahe Daan Dheh Naam Pahinje Ji Kareen
Chah Trishna Vaasna Rahe Na Andhar Hik Arinh
Swami Keshav Das Satgur Venti Hiya Waar Waar
Kirpa Kar...........

Charan Tuhinja Kamal Vaange Cha Chawanh Mahima Dayal
Maaf Kar Pahinju Madhayun Tu Sada Keshav krupa
Paranh Pahinje Palak mein Prabhu Achi Toonh kar Nihal
Swami Keshav Das Satgur Daya Drishtiya Saanh Nihar
Kirpa Kar....

Daan De Dildar Dilbar Das Khe Dhiraj Mahan
Jiye Jalandhe Khaan Rakhi Vath Hey Pita Prabhu Sujaarn
He Andhero Kadh Andhar Maan Pragat Kar Ko Gyan Baan
Swami Keshav Das Satgur Saar Lahu Sahib Satar
Kirpa Kar.....

Dakey Wath Hin Dor Khe Papun Kayo Aahe Kharab
Soor Sakhtyoon Dard Dhadan Dhino Aahe Mukhe Agyan
Dhar Tuhinje Te Pehayi aayaanh Laal Muhinja Deh Kulha
Swami Keshav Das Satgur Gharonh Thyo Aayanh Khwaar
Kirpa kar....

Haath Sachi Pani Panah Mein Sharan Hik Tuhinji Vathi
Maalik Mitha Man Thaar Tu Hin Das Jo Aahin Pati
Kadhi Vath Hin Kalbh Maan Hiya Kham Khyalan Ji Mati
Swami Keshav Das Satgur Tati Hiya Dil Thaar Thaar
Kirpa Kar.....

Nyaapo Dhino Mukhe Mithan So Bhudi Bhoro Thiyus
Sant Shastra Vidhantan Vaaka Kaya Mu Na Vayis
Hinan Dakh Jo Nang To Tey Dar Awanh Jey Tey Payis
Swami Keshav Das Satgur Bhudh Patitan Ji Hiya Pukar
Kirpa Kar....

Pran Nath Anath Nath Daya Karyo Hin Das Tey
Sada Chitth Shanti Rahe Nit Pooran Kar Hin Aas Khe
Tunh Sacho Sagar Krupa Jo Tu Lahije Munjhe Pyaas Khe
Swami Keshav Das Satgur Sarv jeevan Ja Sataar
Kirpa Kar.....

Dhanya Satgur Dhanya Satgur Dar Daya Hin Swaan Tey
Nazar Krupa Ji kare Dis Nasukar Abhimaan Tey
Sada Pahinjo Naam Deh Tu Nazar Vij Shudh Gyan Tey
Swami Keshav Das Satgur Dhaar Hath Sahib Sachaar
Kirpa Kar....

Khaarnde Khawind kushi Ji Khham Khayalun Khaan Bachaye
Paani Fikar Je Phand Maan Kaamil Krupa Sa Tunh  Chadhaye
Toh Bina Kadhey Vanya Satgur Achi Tu Thiyu Sahay
Swami Keshav Das Satgur Hey Pita Praran Adhaar
Kirpa Kar....

Thako Aayanh Thav Tuhinje Te Achi Haarenh Payus
Bhajan Bandagi Paath Pooja Daan Kodhi Na Kayus
Lobh Moh Vikaran Mein Phaasi KAre Badnam Thiyus
Swami Keshav Das Satgur Paarunh Dhe Dhis Nirvikar
Kirpa kar....

Yaad Kar Tahi vachan Khe Arjan Bhagat Khe Toh Chayo
Sarv Dharm Chadhe Karey Jo Sharan Muhinjiya Mein Pyo
Tainkhe Dhyanh Tatkal Mukti So Sidho Nijdham vyo
Swami Keshav Das Satgur Soparin Pahinjo Tu Paar
Kirpa Kar.....................


Chadeh Dhar Bhya Shaam ma Vathi ott Tujhinji Hey Mitha
Gyan Dhyan Vichaar Aadhik Keen Maa Karya Katha
Maya Vidya Jagat Ja Dukh Dard Ma Sab Satha
Swami Keshav Das Satgur Cha Kayan Pahinji Prachar
Kirpa Kar.....

Thar Thakur Hiyu Hiyun Chinta Agan Mein Tho Jalan
Tuhinje Aghyan Ma Haal Dil Jo Cha Chai Ain Cha Salyan
Kalpana Ji Jor Taar Moonh pahinje Khe To Malyan
Swami Keshav Das Satgur Das Pahinje Khe Sudhar
Kirpa kar...........

Wah Re Wah Re Do Haar To Sir Naath Shridhar Swamiya
Sarv Mein Pooran Prabhu Ghat Ghat ja Antaryaamiyan
Paap harta jagat Barta Naath Pooran Kaamiya
Swami Keshav Das Satgur Aau Achi Ghat kar Ujiyaar
Kirpa kar....

Vishwa Nath Sada Sahayak Wasna Khe Tunh Hataye
To Bina Bhyo Ker Muhinjo Sacha Sahib Thiyu Sahay
Vanya To Bin Naath Kaadhe Hin Bala Khaan Tunh Bachaye
Swami Keshav Das Satgur Das Te Kar Ko Pyaar
Kirpa Kar.....

Aav Tho Aaji karyan Tuhinje Agyan Shahan Ja Shah
Maar Hin Mustan Khe Hin Das Te Kar Ka Niggah
Tunh Pita Mata Guru Ishwar Dayalu Tunh Athah
Swami Keshav Das Satgur Khol Ko Bhagtiya Bhandar
Kirpa Kar....

Aasre Tuhinje Lagus Bhya Asra Jug Ja Chadhey
Ashikan Je Ramz Mein Raanwal Nimarin Khe Adhey
Door Kar Hin Dwet Khe Shal Paarn Mein Paaraeen Ghadhey
Swami Keshav Das Satgur Thiyu Na Pal Parvar Tu Dhaar
Kirpa Kar.......

Ustat Karyan Kedhi Sajarn Tuinjhi Vadhai Vasudev
Brahma Vishnu Mahesh Shakti So Na Paaye AntBe
Tu Akhand Apaar Sagar Maan Cha Jyaaranh Tuhinji Seh
Swami Keshav Das Satgur Hin Bukhe Khe Dhe Tu Aahar
Kirpa Kar..............

Taar Hin Bhav Sindh Maa, Bhagwat Achi Haazir hari
Chaah Trishna Vasna Jug Je Jhanjaal Mein Mari
Aav Achi Humrah Theeyu Mamta Vei Mukhe Chari
Swami Keshav Das Satgur Sacha Sahib Kar Smabhaar
Kirpa Kar......

Door Pai Dhadhi Ache Thar Thar Kare Ti Maa Kambhan
Peer Khaamat Sar Agan Mein Thi Haranh Moonh Te Chamba
Saah Khe Thaaren Chade Hiyah Vasna Dehi Lambah
Swami Keshav Das Satgur Pei Aanyanh Tuhinje Darbar
Kirpa Kar.....

Jagat Nath Sanath Kar Hin Nibage Khe Naam De
Shanti Dhiraj Namrata Satsang Hari Jas Dan Dhe
Sarv Mein Sam Dhrushti Samta Paripooran Gyan Dhe
Swami Keshav Das Satgur Venti Bhudh Tunh Sardar
Kirpa kar....

Ishwar Iya Ardas Manyu Hin Das Kurkarmi Ji Pita
Jehro Tehro Bhar Tuhinjo Tu Baksh Karyum Khata
Nahe Moonhme Bhal Taaquat De Sata Pahinji Sata
Swami Keshav Das Satgur Saah Ja Suhiranh Seengar
Kirpa Kar.....

Naam Tuhinjo Sada Nirmal Jo Jape So Laal Thyo
Paap Pahinja Palak Mein Kaate kare So Nihal Thyo
Saans Mein Simaran Kare Pahita Kahari Kaal vyoh
Swami Keshav Das Satgur Ishq Jo Dheh Ko Izhaar
Kirpa Kar.....

Guraantoh To Khaan Sajarn Sai Sada Mukhe Daan Dhe
Sarv Mein Tokhe Disanh Sahib Sacho So Gyan Dhe
Shanti Roop Swaroop Mein GirKi Rahe Jo Dhyan Dhe
Swami Keshav Das Satgur Dheh Sacho Khole Bhandar
Kirpa Kar....

Aarn Ishq Sacho Andar Mein Prem Jo Parvah Dhe
Sik Tuhinje Mein Sadai Leen Thya Darya Dhe
MahvaNe mamta Vanye Hik Girha Jo Asgaah Dhe
Swami Keshav Das Satgur Saar Lav Sahib Sataar
Kirpa kar....

Angarn Muhinje Khe Eyenh Kar Chandrama Jiyenh Ujiyaar
Sada Man Muinjo Budhe Shiv Oham Sangeet Vaar
Hiya Arz Adheen Jo Pooroh Kande Parvar Digaar
Swami Keshav Das Satgur Kare Krishna Gir Pukaar
Kirpa Kar....

 
Track #2
Madah
24:11
0:00
0:00
/database/Music/Shree_Keshav_Krupa_Cassete/3

 

        
IDSong TitleOperations
1 Speech And Blessings By Baba Gurdas Ram 
 By Vinod Kumar,
  
  
2 Madah 
 By Vinod Kumar,
  
  
3 Aarti Saheb 
 By Vinod Kumar,
  
  
4 Oh Muhinja Satguru 
 By Vinod Kumar,
  
  
5 Totaan Pahinji Jaan 
 By Vinod Kumar,
  
  
6 Tuhinje Naam Ji Japiyan Mala 
 By Vinod Kumar,
  
  
7 Oh Premi Banji Nemi 
 By Vinod Kumar,
  
  
8 Soomar Dihin Tokhe Saariyaan 
 By Vinod Kumar,
  
  

 

Comment: